ЗА НАС
 
НОРМАТИВИ
 
БАЗИ
 
РЕЦИКЛИРАНЕ
 
ДОГОВОРИ
 
ЕКОЛОГИЯ
 
КОНТАКТИ
  

гр. София кв. Бояна ул."Маринковица 2Б"

тел. 02 / 846 76 00, 846 70 00, 846 78 00, 846 47 00, 846 71 00

факс: 02 / 846 46 00

е-mail: frontoffice@ecobultech.com

Организация:
Лице за контакти:
Телефон:
E-mail:
Съобщение:
Въпроси за сключване на договор
Въпроси за предаване на ИУЕЕО