ЗА НАС
 
НОРМАТИВИ
 
БАЗИ
 
РЕЦИКЛИРАНЕ
 
ДОГОВОРИ
 
ЕКОЛОГИЯ
 
КОНТАКТИ
  

Изтеглете:
Промени ЗУО 2018

Изтеглете:
Размер на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване, приложение № 24 към чл. 36, ал. 1.

Изтеглете:
Закон за управление на отпадъците.

Изтеглете:
Закон за опазване на околната среда.

Изтеглете:
НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Изтеглете:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 10 април 2006 г. за Приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване