ЗА НАС
 
НОРМАТИВИ
 
БАЗИ
 
РЕЦИКЛИРАНЕ
 
ДОГОВОРИ
 
ЕКОЛОГИЯ
 
КОНТАКТИ
  

Завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

На територията на централната база на "Надин Холд" ЕООД в гр.Нови Искър е изграден най-модерният и най-големият завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в Източна Европа. Проектирането, изграждането, доставката и пускането в експлоатация са извършени от немската компания Adelmann GmbH, която е лидер на световния пазар в тази област. Съоръжението включва инсталация за рециклиране на хладилници и електроника, инсталация за преработка на кинескопи, система за демонтаж на малки електронни отпадъци, машина за рязане на флуорисцентни лампи, дестилатор за извличане на живак от различни съдържащи живак продукти, както и инсинераторна инсталация за изгаряне на полиуретанова (PUR) пяна и хлорофлуоровъглеводородни газове за регенериране на топлина.

 

От подавания материал към инсталацията трябва да бъдат отделени ръчно частите, които все още може да бъдат използвани за повторна употреба, като кабели, монтажни платки, мотори и др.